Prinsjesdag – Maatregelen tegen armoede

19-09-2023 JOURE – Het demissionaire kabinet heeft middels prinsjesdag laten weten dat zij 2 miljard euro voor de koopkracht van kwetsbare huishoudens uittrekken. Door de inflatie en hoge prijzen was het moeilijk om voor deze groep om rond te kunnen komen.

Het grootste deel van het geld is bedoeld voor het kindgebonden budget (voor de eerstgeborene maximaal €750,-) en voor opvolgende kinderen diverse andere bedragen. De huurtoeslag gaat met maximaal €416,- per jaar, en gaat de inkomstenbelasting met €115,- per jaar omhoog. Het tijdelijk noodfonds zal deze winter weer van kracht zijn voor mensen die hun energie rekening niet meer kunnen voldoen tot en met de maand maart.

Armoede mag niet verder toenemen
Door de maatregelen moet er worden voorkomen dat 5,7 procent (bijna 1 miljoen) mensen in armoede terecht zal komen. Nu is dat nog 4,8%. Ondanks de extras uitgaven zal de staatsschuld verder dalen naar 47,3%.

Accijns
Om alles te kunnen betalen wordt er gebruik gemaakt van een aantal meevallers maar ook door belastingen te verhogen op alcohol en tabak. De hoogte inkomens gaan voortaan 49,5% belasting betalen.

Ouderenzorg
Waar men eerder nog dacht aan een plannen om te besparen door zorgaanbieders en zorgkantoren meerjarige afspraken te laten maken worden geschrapt en de verplichting van twee verzorgenden op acht bewoners in verpleeghuizen blijft in stand. In totaal was er 225 miljoen euro met de plannen gemoeid. De gemiddelde basisverzekeringvoor de zorgpremie zal volgend jaar echter met €12,- per maand toenemen.

Brandstof
De Tweede Kamer de komende 2 dagen over over de begroting. Er komt onder meer een voorstel om de verhoging van de accijns op benzine te schrappen.