Enquête over natuur, duurzaamheid en CO2-certificaten in het Friese veenweidegebied

14-09-2023 JOURE – De Friese Milieu Federatie wil graag jouw mening horen over duurzaamheid en natuur! Als bewoner van het prachtige Friese veenweidegebied, nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan onze enquête voor het project ‘Natuurinclusief gedrag van burgers’. In dit project werken we samen met onderzoekers van Van Hall Larenstein aan een onderzoek naar de ontwikkeling van maatschappelijke betrokkenheid en draagvlak voor biodiversiteitsmaatregelen en natuurbehoud.

Het doel is om praktische richtlijnen te ontwikkelen voor actieve groepen burgers, zodat zij effectief kunnen bijdragen aan het bereiken van biodiversiteitsdoelstellingen. Daarnaast willen ze instrumenten creëren voor zowel overheidsinstanties als betrokken burgers, zodat zij ook de minder natuur-bewuste burgers kunnen inspireren. Help ons inzicht te krijgen in de betrokkenheid van Friese ‘veenweide’-burgers bij natuur en duurzaamheid door de enquête in te vullen en deze verder te verspreiden!

In de enquête over natuur en duurzaamheid in het Friese veenweidegebied bent u voor het invullen van de enquête ongeveer 10 minuten kwijt. Er wordt begonnen met algemene vragen, vervolgens komen er vragen over uw leefomgeving (het veenweidegebied). Daarna komen specifieke vragen over de rol van CO2-certificaten (ook wel koolstofcertificaten genoemd) bij het behoud van de natuur en het karakteristieke landschap van het Friese veenweidegebied.

Ze horen graag uw mening over verschillende aspecten. Het maakt niet uit of u veel kennis heeft over CO2-certificaten of het veenweide landschap, of dat u er vaak komt. Het begrip ‘natuur’ wordt in deze vragenlijst breed opgevat: het omvat veengebieden, weilanden, sloten, meren en natuurgebieden. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Onder alle huishoudens die de enquête volledig invullen, worden twee cadeaubonnen ter waarde van 25 euro verloot.

Hartelijk dank voor de deelname!