De raad vergadert op 20 september

14-09-2023 JOURE – De gemeenteraad vergadert op woensdag 20 september (raadsvergadering). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur. Onderwerpen voor deze raadsvergadering zijn:

1 – Verlenging AZC Balk tot 01-01-2024
2 – Ontwerpweigering Vvgb aanleggen toegangsweg naar de percelen Troelstraweg 7 – 13 Teroele
3 – Raadsvoorstel-beleidsnotitie peuteropvang en VVE
4 – Raadsvoorstel bestemmingsplan Nijemirdum – De Hege Bouwen 2A
5 – Raadsvoorstel bp Elahuizen – Wâldwei 16
6 – Raadsvoorstel bestemmingsplan Oudemirdum – Boegen 2
7 – Raadsvoorstel bp Tjerkgaast – Gaestdyk 51
8 – Raadsvoorstel – Aanvraag Regio Deal
9 – Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling Empatec
10 – Bestemmingsplan Gaestdyk 51 Tjerkgaast
11 – Aanvraag Regio Deal Zuidwest-Friesland
12 – Concept zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling West-Fryslân Empatec
13 – Jaarrekeningen 2022 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West en NV Empatec
14 – Verslag Welstand 2022

Op de pagina van de gemeenteraad vindt u de agenda en per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of weer terug kijken.