Besluit over mogelijke komst langdurig azc uitgesteld

13-09-2023 JOURE – Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van gemeente De Fryske Marren stellen het besluit over de mogelijke komst van een langdurig azc uit. De gemeenteraad zou hier in de raadsvergadering van woensdag 18 oktober over besluiten, maar dit wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen moment.

Op 19 april 2023 heeft de gemeenteraad van De Fryske Marren ingestemd met een locatieonderzoek naar de mogelijke komst van een opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente. Op 17 juli heeft het college op basis van het concept-locatieonderzoek gecommuniceerd dat de locatie Heerenveen-west als meest geschikt naar voren komt. Het uiteindelijke besluit over al dan niet de komst van een mogelijk AZC en een locatie is belangrijk en kan pas worden genomen als er een volledig beeld van de plannen is.

Inloopavond
Inwoners uit de gemeenten De Fryske Marren en Heerenveen konden bij de inloopbijeenkomst op donderdag 7 september in ijsstadion Thialf hun vragen stellen, zorgen uiten en ideeën en opvattingen over de locatie delen met raadsleden, collegeleden, medewerkers, politie, COA en Vluchtelingenwerk. Er zijn veel reacties binnengekomen. Deze reacties moeten zorgvuldig verwerkt en geanalyseerd worden. Er is meer tijd nodig om deze inbreng goed te verwerken.

Het college: “Sûnt dizze mooglike lokaasje nei bûten kaam is, wurdt der in soad oer praat. Dat is logysk om’t it in wichtich ûnderwerp is. Dat blykt ek út de ynbring fan de ynrinjûn fan 7 septimber yn Thialf.”

De gemeenteraad: “We kinne oer sa’n wichtich ûnderwerp net al yn oktober in beslút nimme. Dêrfoar is der tefolle ûndúdlik en ûnwis, ek foar ús ynwenners. We binne ûnderweis oanheakke by it proses fan It Hearrenfean. Hja rinne in oar prosesas ús. Dêrtroch hatde ried fan De Fryske Marren noch net alleynformaasjeta har beskikking. De gemeenteried fan De Fryske Marren fynt it wichtich foar ús ynwenners dat der in goed oerwage beslút naam wurdt.”

VervolgCollege en gemeenteraad zoeken in overleg naar een nieuw moment voor de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad van De Fryske Marren. Zodra hier duidelijkheid over is, zal er via de bekende kanalen over worden bericht.