Steeds meer honderdplussers

11-09-2023 JOURE – De afgelopen tientallen jaren nam het aantal honderdplussers bijna elk jaar toe. In de afgelopen drie jaar waren er iets meer dan 2 500 honderdplussers. Van de 2 572 honderdplussers op 1 januari 2023 was het overgrote deel vrouw (2 172). Over het algemeen leven vrouwen langer dan mannen. Het CBS verwacht dat het aantal honderdplussers vanaf 2025 verder zal stijgen en dat er in 2040 meer dan 5 duizend eeuwelingen zijn. Dat er steeds meer honderdplussers zijn komt doordat er ten opzichte van eerdere generaties meer kinderen werden geboren en ouderen steeds langer leven.

Gemiddeld wonen er per gemeente 2,9 honderdplussers per duizend tachtigplussers. In 21 van de 342 gemeenten woonden begin 2023 helemaal geen honderdplussers. Op Vlieland (1 honderdplusser op de 67 tachtigplussers) en Schiermonnikoog (1 honderdplusser op de 73 tachtigplussers) woonden op 1 januari 2023 in verhouding de meeste honderdplussers.

In de Fryske Marren zijn er gemiddeld 3,2 honderdplussers per duizend inwoners.