Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma BBB bekend

11-09-2023 JOURE – Leden van BBB hebben het concept-Verkiezingsprogramma en de concept-Kandidatenlijst voor de verkiezingen op 22 november 2023 ontvangen. De Algemene Ledenvergadering van BBB stelt op 23 september het definitieve verkiezingsprogramma en de definitieve plekken van alle kandidaten op de lijst vast. Leden van BBB kunnen de komende dagen wijzigingsvoorstellen indienen en daarna online hun stem uitbrengen.

Kandidaat-lijsttrekker van BBB is Caroline van der Plas (56), mede-oprichter en huidig fractievoorzitter van BBB in de Tweede Kamer. Mona Keijzer (54), voormalig staatssecretaris van Economische Zaken (2017-2021) is de (voorlopige) nummer 2 op de lijst van BBB. Mocht BBB na de verkiezingen op 22 november in een nieuw Kabinet komen én wanneer er een beroep op BBB wordt gedaan om een premier te leveren, zal BBB Keijzer voordragen als kandidaat minister-president. 

De totale concept-Kandidatenlijst bestaat uit 48 kandidaten met regionale spreiding. Daarnaast vraagt het bestuur mandaat nog 1-2 regionale kandidaten per kiesdistrict later toe te voegen. De lijst per kiesdistrict zal steeds uit een maximum van 50 kandidaten bestaan zodat het landelijke totaal op 80 kandidaten komt. Bekijk concept-Kandidatenlijst van de eerste 48 kandidaten.

BBB wil straks geen regeerakkoord, maar een regieakkoord. Een visie op langjarig beleid in Nederland waarin ondernemers, boeren en burgers het vertrouwen wordt gegeven om dit mede vorm te geven. Zoals 1 minister van Landbouw, Natuur, Visserij en Voedselkwaliteit LNVV. Er komt wat BBB betreft geen aparte minister voor Natuur en Stikstof meer. Natuur valt onder LNVV. Stikstof valt onder LNVV en onder andere I&W en het opnieuw op te richten ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Na definitieve vaststelling van het verkiezingsprogramma, zal dit programma ook beschikbaar komen in diverse (streek)talen en in het Fries. Ook zal een podcast-serie met het de volledige inhoud van het verkiezingsprogramma beschikbaar komen.