Vijfhonderd boeren voor vrijwillige uitkoopregelingen

08-09-2023 JOURE – Om en nabij vijfhonderd boeren hebben een aanvraag voor uitkoop door het Rijk ingediend. De meeste daarvan zijn piekbelasters, stikstofuitstoters dicht bij kwetsbare natuur, zei stikstofminister Christianne van der Wal.

Dat komt in de buurt van de eerder door de minister gehoopte 20% van de 3000 piekbelasters. Het is nog te vroeg om van een succes te spreken aldus de minister, maar wanneer deze aantallen werkelijk gehaald worden, zal dit een flinke bijdrage leveren aan het verminderen van de stikstofdepositie. Uit cijfers van de RVO blijkt dat vooral varkensboeren en pluimveehouders zich melden.