Beleid preventief ruimen aangepast

07-09-2023 JOURE – Ten tijde van de vogelgriep uitbraken vorig jaar heeft de NVP ervoor gepleit het beleid rondom het preventief ruimen van gezonde dieren te herzien. In Italië had men al laten zien dat dit verantwoord kon, middels het onderzoeken van kadavers in toezicht gebieden. Met de methode van het zogenaamde ‘bucket sampling’ was een eventuele besmetting eerder op te sporen, waardoor het risico op verspreiding minimaal bleef.

Helemaal op het moment dat door omstandigheden een aantal bedrijven niet tijdig preventief geruimd konden worden en nadien ook vrij van vogelgriep bleven, leek het besef ook in Den Haag door te dringen dat preventief ruimen misschien niet per definitie nodig was.

De oproep van de NVP om te komen tot een aangepast beleid zonder dat er een groter risico wordt gelopen, is door het ministerie van LNV gehoord en samen met het ministerie van VWS opgepakt. Na onderzoek door het WBVR is de conclusie dat middels de bemonstering van kadavers in een drie kilometerzone een ruiming in een 1 kilometerzone in een pluimveedicht gebied niet noodzakelijk is.

De minister zal dit per geval beoordelen en het kan mogelijk worden herzien indien de situatie daar om vraagt.