Driehoek Joure Zuid: schetssessies  

06-09-2023 JOURE – Voor de zomer is de eerste stap gezet in de participatie rond de invulling van de Driehoek Joure Zuid. Op de projectpagina ‘Gebied Driehoek Joure Zuid’ kunt u nog tot half september uw ideeën, wensen en zorgen op het prikbord zetten. Op dinsdag 11 juli is een online bijeenkomst gehouden waarin het proces is toegelicht en vragen zijn beantwoord. U kunt deze online bijeenkomst ook via de website terugkijken.  

Schetssessies op 17 oktober
Op dinsdag 17 oktober volgen schetssessies. In vier groepen van acht á tien personen gaan we schetsen hoe een toekomstige invulling in grote lijn eruit kan zien. Hierbij worden de ideeën en suggesties gebruikt die al eerder genoemd zijn. Vanaf dinsdag 12 tot en met maandag 18 september kunt u zich via het aanmeldformulier op de website opgeven. Een aanmeldformulier is eventueel ook op het gemeentehuis (Herema State 1) in Joure op te halen en in te leveren. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn dan wordt er geloot.  

En na de schetssessies?
De tekeningen van 17 oktober worden uitgewerkt tot vlekkenplannen en op de website getoond. Het is dan voor iedereen nog mogelijk hierop te reageren. Dit wordt verwerkt en uiteindelijk begin 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd om de richting van de verdere planvorming te bepalen.