Gemeente De Fryske Marren en ondernemers helpen leerlingen bij beroepskeuze met het 3oBURO-project

05-09-2023 JOURE – Gemeente De Fryske Marren, scholen voor voortgezet onderwijs en verschillende ondernemers gaan de komende jaren samen aan de slag om de verbinding tussen leerlingen en bedrijven te verstevigen. Doel is om de leerlingen een beter beeld te geven van de beroepsmogelijkheden, om zo uitval door verkeerde keuzes te verminderen.

Volgens de wethouder snijdt het mes snijdt aan twee kanten. Leerlingen zijn zo beter op de hoogte van de beroepsmogelijkheden, waardoor ze met meer kennis beginnen aan een opleiding. Zo is de kans op uitval kleiner. Bovendien enthousiasmeren ondernemers hun toekomstige werknemers over hun bedrijf en beroepsgroep. Dit heeft een positief effect op de personeelstekorten. Een win-winsituatie dus.

3oBURO-project
Het 3oBURO-project brengt leerlingen en ondernemers in De Fryske Marren met elkaar in contact. Het 3oBURO, een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid (3o’s), zorgt voor de ondersteuning en gaat de komende jaren activiteiten organiseren voor leerlingen en ondernemers. Bijvoorbeeld doe-dagen, beleefochtenden, gastlessen, bedrijfsbezoeken, speed-dates, en beroepenfeesten. Alle activiteiten zijn gericht op het verbeteren van het contact tussen leerlingen en bedrijven.

Aftrap op Zuyderzee Lyceum
Op 7 september 2023 vindt er een feestelijke aftrap van het project plaats op het Zuyderzee Lyceum in Lemmer. Dit wordt gedaan door middel van een beleefochtend, waarbij leerlingen en ondernemers elkaar ontmoeten.