Geen energietoeslag voor laagste inkomens in 2024

31-08-2023 JOURE – Ondanks de eerdere uitkomsten van het Centraal Planbureau lijkt het erop dat het demissionaire kabinet geenzins van plan is om nog eens financiele ondersteuning te bieden aan mensen die een inkomen hebben van rond het sociaal minimum. Ook zal er ook geen rekening worden gehouden met een eventuele verhoging van de zorgtoeslag. Daarmee dreigen er ongeveer 1 miljoen mensen onder de armoede grens te komen in 2024.

Afgelopen jaar konden mensen met een laag in komen een aanvraag doen voor compensatie ten aanzien van de hoge energiekosten. Deze bedroeg toen €1300,-. Eerder werd al bekend dat het niet de bedoeling was dit jaar nog eens een dergelijk bedrag beschikbaar te stellen, echter was er toen nog wel sprake van een mogelijke verlenging.

Het kabinet heeft wel aangegeven 2 miljard te willen reserveren voor het het verhogen van de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Hiermee zou een bedrag van 2 miljard euro gemnoeid zijn. Dit bedrag zal komen uit verdere verhogingen van accijns op alcohol en sigaretten.