Subsidie voor amateursportverenigingen vanwege gestegen energiekosten

29-08-2023 JOURE – Gemeente De Fryske Marren kan bij het Rijk een subsidie aanvragen op grond van de Specifieke uitkering Noodfonds Energie Amateursportverenigingen (SPUK NEAS). Deze regeling is bedoeld om amateursportverenigingen eenmalig gedeeltelijk te compenseren voor de gestegen energiekosten. Het betreft een financiële ondersteuning voor amateursportverenigingen die in 2022 en/of 2023 door de gestegen energieprijzen in continuïteitsproblemen zijn gekomen. Het gaat om amateursportverenigingen die geen gebruik kunnen maken van de TEK-regeling (zie ook De regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS

Aanvraag door de gemeente
Alleen de gemeente kan deze regeling aanvragen. In het aanvraagformulier dient de gemeente te verklaren dat de specifieke uitkering alleen wordt aangevraagd voor ondersteuning aan amateursportverenigingen, waarvoor geen TEK-aanvraag is gedaan of zal worden gedaan. Ook dient de gemeente voor iedere amateursportvereniging waarvoor de uitkering wordt aangevraagd een document mee te sturen waaruit de energiekosten voor kalenderjaar 2019 blijken.

Gebruik maken van de regeling
Wilt u gebruik maken van de regeling dan kunt u ons webformulier invullen met de volgende gegevens en bijlagen:

  1. Naam sportvereniging, contactpersoon, telefoonnummer en mailadres;
  2. KvK nummer;
  3. IBAN nummer;
  4. Bedrag energieverbruik in 2019 (bewijsstukken toevoegen!) Bij een gebroken boekjaar of contractjaar vult u de gegevens in over het boek- of contractjaar dat in 2018/2019 valt, inclusief energiebelasting en exclusief omzetbelasting;
  5. U verklaart bevoegd te zijn om aan te vragen en u verklaart geen TEK-aanvraag te hebben gedaan of een TEK-aanvraag te gaan doen.

Aanvraagformulier Specifieke uitkering Noodfonds Energie Amateursportverenigingen (SPUK NEAS)

Toelichting op bijdrage op grond van het noodfonds
Of (een deel) van de bijdrage ook aan uw vereniging wordt toegekend, hangt onder andere af van de bijdrage die wij van het rijk ontvangen. Binnen 13 weken na de sluitdatum van de aanvraagtermijn ontvangen gemeenten een besluit of de uitkering wordt toegekend. Voor iedere amateursportvereniging is de specifieke uitkering maximaal het bedrag van de energiekosten in 2019.

Er is landelijk een maximaal bedrag ter beschikking gesteld voor deze regeling en als er veel gemeenten en organisaties hier een beroep op doen, wordt de bijdrage per gemeente ook lager. Verder houden wij rekening met de bijdrage die mogelijk aan uw vereniging is verstrekt op grond van de (gemeentelijke) subsidieregeling CHT Eenmalige Tegemoetkoming Energielasten, omdat een dubbeling van subsidies niet wenselijk is.

De gemeente kan tot en met 15 september 2023 de uitkering aanvragen en u wordt daarom verzocht uiterlijk voor 15 september 2023 de aanvraag in te dienen. Alvast bedankt!