Protest geluiden tegen komst permanent AZC

26-08-2023 NIJEHASKE – Stichting Leefbaarheid Rottum, Oudehaske, De Greiden, De Heide en omstreken hebben aangegeven dat een azc op locatie bij de Engelfeart ten hoogte van de Greiden grote gevolgen heeft voor de omgeving. Zij vragen zich dan ook openlijk af of dit wel de juiste locatie is voor mogelijk permanent AZC. Inmiddels zijn er 2 petities gestart tegen de komst de beoogde locatie.

Halverwege Juli maakten de gemeente De Fryske Marren en dee gemeente Heerenveen gezemenlijk te willen kijken naar een geschikte opvangplaats. Naast deze optie heeft de gemeente Heerenveen ook nog een aantal andere optie open staan maar gaan nu eerst onderzoeken of deze locatie wellicht meer geschikt is. Reden onder andere de nabijheid van winkels, Openbaar vervoer en onderwijs.

Fred Veenstra
Volgens Fred Veenstra zal het zeker nog 3 jaar gaan duren alvorens er uberhaupt een opvangcentrum geraliseerd zou kunnen worden die plaats zou bieden aan 600 asielzoekers. Ook geeft hij aan dat het om een vooronderzoek gaat en zou het nog helemaal niet besloten zijn dat het hier ook om de uiteindelijke locatie zal gaan.

Communicatie
Volgens ‘Heerenveen Lokaal’ mankeert er wel het een en ander aan de communiocatie. Zo zou de eigenaar van de grond via de media gehoord hebben van de plannen en het onderzoek. Ook de FNP binnen gemeente De Fryske Marren zou het plan de nodige vragen oproepen. Inmiddels heeft er wel een gesprek plaatsgevonden met e dorpsbelangen van Rottum en Oude- en Nijehaske.

Minimaal 10 jaar
He Coa heeft bij de bijeenkomst aangegeven een AZC voor minimaal 10 jaar te willen realiseren. Het AZC zou een 450 tot 600-tal vluchtelingen moeten kunnen opvangen. Onderwijs en beveiliging wordt door het COA op zich genomen.

Op woensdag 30 augustus is er een bijeenkomst in het dorpshuis van Rottum rondom het onderwerp. Op donderdag 7 september is er in de avond een inloopbijeenkomst in Thialf waarbij allebei de gemeenten vertegenwoordigd zullen zijn. Omwonenden zijn hierbij welkom. Op 4 oktober is er een petear binnen gemeente De Fryske Marren. Twee weken later zal er een besluit worden genomen over de beoogde voorkeurslocatie.