Gasverbruik 10 procent lager in eerste halfjaar 2023

24-08-2023 JOURE – In het eerste halfjaar van 2023 is er 15,7 miljard kubieke meter aardgas gebruikt. Dat is 10 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2022. Met name de industrie, elektriciteitscentrales en huishoudens verbruikten minder aardgas. De invoer van vloeibaar aardgas (LNG) was bijna 50 procent hoger, maar er werd minder gasvormig aardgas ingevoerd. De gasopslagen waren eind juni 2023 voor 78 procent gevuld. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het gasverbruik.

Het gasverbruik van de industriële grootverbruikers was in het eerste halfjaar van 2023 13 procent lager dan een jaar eerder. Deze daling is vooral het gevolg van het lagere gasverbruik van de chemische industrie. Het verbruik van de chemische industrie was 18 procent lager. De papierindustrie verbruikte 34 procent minder. Het gasverbruik van huishoudens daalde van 4,6 miljard m3 in het eerste halfjaar van 2022, naar 4 miljard m3 in het afgelopen halfjaar. Hiermee was het verbruik 13 procent lager dan een jaar eerder.

Invoer vloeibaar aardgas stijgt met bijna 50 procent
De invoer van vloeibaar aardgas (LNG) was bijna 50 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2022. In de afgelopen jaren is het aandeel LNG steeds groter geworden; in de eerste helft van 2023 was dit 42 procent van het totaal geïmporteerde aardgas. In september 2022 werd een nieuwe LNG-terminal geopend, en de capaciteit van de bestaande terminal op de Maasvlakte werd uitgebreid.

Het ingevoerde LNG komt voornamelijk uit de Verenigde Staten, Rusland en Noorwegen. Het aandeel LNG afkomstig uit de Verenigde Staten was ongeveer 63 procent van de totale invoer LNG. Daarmee komt ongeveer 25 procent van de totale gasinvoer uit de VS. De invoer van Russisch LNG was 58 procent lager dan een jaar eerder. In het eerste halfjaar van 2023 kwam ongeveer 8 procent van het ingevoerde LNG uit Rusland.

In totaal werd er 29,4 miljard m3 aardgas ingevoerd en 19,6 miljard m3 uitgevoerd. Daarmee was de totale invoer 2 procent hoger vergeleken met het eerste halfjaar van 2022. Terwijl de invoer van LNG toenam, was de invoer van gasvormig aardgas 17 procent lager. De totale uitvoer was 10 procent hoger. Dit komt voornamelijk doordat er 32 procent meer aardgas is uitgevoerd naar Duitsland.

Winning daalt verder, opslagen goed gevuld
De winning van aardgas, op zowel land als op zee, blijft verder afnemen. In het eerste halfjaar van 2023 werd er op land 38 procent minder gas gewonnen dan een jaar eerder, van 4,3 miljard m3 naar 2,7 miljard m3. De winning op zee was 19 procent lager. De gasvoorraad in de gasopslagen was in het eerste halfjaar van 2023 hoger dan in de afgelopen 4 jaar. Dit kwam, onder andere, door het instellen van een gewenste vulgraad en het lage gasverbruik. In juni 2023 waren de gasopslagen 78 procent gevuld, daarmee waren de gasopslagen 15 procentpunt meer gevuld dan de gewenste vulgraad van 1 juli 2023.