Haskerhorne: herinrichting werkzaamheden Haulsterweg

22-08-2023 HASKERHORNE – In de periode van 4 september tot en met 27 oktober zullen er, verdeelt over 3 fasen, herinrichtingswerkzaamheden plaatsvinden aan de Haulsterweg en Jousterweg in Haskerhorne De werkzaamheden zullen circa 2 maanden in beslag nemen, in de periode van 4 september tot en met 27 oktober. Onderstaande de fasering van de werkzaamheden.

De bijgevoegde stremming betreft de 1e fase aan de Haulsterweg in Haskerhorne. De stremming zal ingaan op maandag 4 september en zal naar verwachting tot en met vrijdag 22 september duren. In de bijgevoegde stremming zijn de omleidingsroutes weergeven. Het betreft een volledige stremming, doorgang hulpdiensten is niet mogelijk. Fietsers van en naar Ouwsterhaule worden omgeleid over het schelpenpad langs het kerkhof. Voor voetgangers is het mogelijk om te passeren.

Bij het afronden van de 1e fase en wanneer er gestart wordt met fase 2 van de werkzaamheden dan zullen wij deze stremming delen. Ter plaatse van de fasen 2 en 3 zal ook sprake zijn van een volledige stremming waardoor passeren voor hulpdiensten en de lijndienst niet mogelijk is. Mochten er wijzigingen in de planning komen dan kunt u dat hier lezen.