KNHS stapt uit Sectorraad Paarden

21-08-2023 JOURE – De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) heeft besloten uit de Sectorraad Paarden te stappen. Dit naar aanleiding van ontwikkelingen binnen de Sectorraad, waardoor de KNHS de urgentie voelt om zelf weer meer in de regie te komen op de voor de paardensport belangrijke thema’s.

De KNHS wil zich zo sterk mogelijk maken voor een effectieve aanpak van de voor de paardensport belangrijke thema’s en dossiers, met als belangrijkste onderwerp paardenwelzijn. De organisatie is voorstander van een sectorale aanpak en wil zich daar onverminderd voor blijven inzetten. Tegelijkertijd concludeert de KNHS dat in de huidige opzet en functioneren van de Sectorraad Paarden dit niet goed van de grond komt.

De KNHS heeft een voorstel aan de dragende organisaties gedaan om een reeks zaken aan te passen. Voor de KNHS zijn daarbij de volgende punten van essentieel belang:

  • Paardenwelzijn staat voorop.
  • Strategie, planning en uitvoering zijn in lijn met elkaar, adhoc werken wordt voorkomen.
  • Een sterke lobby richting politiek, waarbij synergie wordt gecreëerd vanuit diverse dragende organisaties.
  • Evenwichtige verdeling van thema’s en dossiers.
  • Objectieve onderbouwing van voorstellen, bij voorkeur op basis van wetenschappelijk onderzoek daar waar mogelijk.
  • Governance en financieel beleid zijn op orde.

De KNHS heeft geconcludeerd dat er binnen het huidige bestuur van de Sectorraad Paarden onvoldoende draagvlak en urgentie is voor bovenstaande verbeterpunten. Daarom stapt de KNHS uit de sectorraad. De KNHS blijft in overleg met de sectorpartijen en vaker en meer inhoudelijk met FNRS en KWPN, over de gezamenlijke thema’s, die voor de totale sector van belang zijn.