Polarisatie onder jongeren door de ogen van jeugdprofessionals

14-08-2023 JOURE – Preventie en aanpak van conflicten zijn meestal geen duidelijk onderdeel van de opdracht van jeugdprofessionals. Maar onbewust werken jeugdprofessionals vanuit hun werkzaamheden vaak wel aan het voorkomen van ongelijkheid onder jongeren. Wat zijn hun behoeften, zorgen, kansen en dilemma’s op het gebied van preventie en aanpak van problemen?

Jeugdprofessionals ervaren veel verticale polarisatie: jongeren wantrouwen de (lokale) overheid en zijn
daarin uitgesproken. De coronaperiode heeft dit versterkt, maar er spelen meer factoren een rol, zoals
toenemende armoede, de wooncrisis, klimaatcrisis en toeslagenaffaire. Professionals geven aan dat ze
hierdoor bij jongeren frustratie, wanhoop, somberheid en gebrek aan toekomstperspectief zien. Ook
merken ze dat jongeren zich niet gehoord voelen.

Het beeld dat jeugdprofessionals hebben van polarisatie is vooral gebaseerd op incidenten en excessen.
Ze zien polarisatie vooral als verschillende groepen die tegenover elkaar staan. Ze hebben minder oog
voor het onderliggende proces van polarisatie.

Overheid veroorzaker van problemen
Jongeren geen vertrouwen meer in de overheid en voelen zij geen verbinding meer. Ze gaan minder stemmen omdat ze zich niet gehoord voelen. De afstand tussen jongeren en de politiek wordt dan ook steeds groter. Veel van de problemen die worden ervaren komt volgens jongeren door de overheid. Oorzaken zijn onder andere toenemende armoede, het toeslagenschandaal, de woningcrisis, wachtlijsten voor hulpverlening en jeugdzorg en liegende politici.