LTO vraagt meer coulance bij verificatie van dossiers PAS-melders

13-08-2023 JOURE – LTO maakt zich zorgen over het feit dat het ministerie van LNV bij de legalisering van veehouderijbedrijven die in het verleden bij een uitbreiding alleen een melding hebben gedaan binnen het Programma Aanpak Stikstof een harde grens wil trekken. Als bij de verificatie blijkt dat een uitbreiding al heeft plaatsgevonden voordat het Programma Aanpak Stikstof in 2015 van kracht werd komt een bedrijf niet in aanmerking voor legalisering, zo blijkt uit gegevens die het ministerie heeft vrijgegeven.

LTO wijst er op dat in de jaren voor 2015 de regelgeving en jurisprudentie voortdurend in beweging waren, waardoor boeren in grote onzekerheid zaten. Er zijn legio voorbeelden van boeren die in die jaren een vergunning wilden verkrijgen, maar waar het bevoegd gezag niet in staat was de aanvraag te verwerken.

Ook zijn er volgens LTO boeren die hun bedrijf vóór 2015 hebben uitgebreid en destijds van de provincie het advies kregen om de uitbreiding vergunningtechnisch via een PAS-melding af te handelen. Het zou volgens LTO bestuursrechtelijk bezien onacceptabel zijn als deze boeren nu alsnog buiten de boot vallen.

Hoe groot de groep bedrijven is waar het probleem speelt, is op dit moment niet bekend en dit moet nader onderzocht worden, aldus LTO. Er is geen enkele aanleiding om er vanuit te gaan dat deze categorie boeren niet te goeder trouw gehandeld heeft, dus de landbouworganisatie gaat er vanuit dat het ministerie van LNV voor deze categorie coulance betracht.