In 2022 werd 88% van alle verpakkingen gerecycled en hergebruikt

12-08-2023 JOURE – In 2022 werd in Nederland in totaal 88% van alle verpakkingen gerecycled en hergebruikt. Dat stelt de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Voor glas is het aandeel recycling 79%, voor papier en karton 90%, voor plastic 46%, voor ferrometaal 95%, voor aluminium 70% en voor hout 60%.

Voor plastic verpakkingen lag het recyclingpercentage in 2022  op 46%. Dat was 49% in 2021. De  verslechtering schrijft het Afvalfonds grotendeels toe aan de coronamaatregelen in 2020 en 2021. Door de sluiting van horeca, kantoren en scholen werd toen door huishoudens meer verpakkingsafval aangeboden. In 2022 is weer meer buitenshuis geconsumeerd, waardoor de recycling van plastic verpakkingen daalde.

Nederland kent al jaren een succesvol statiegeldsysteem voor grote plastic flessen voor water en frisdrank. Op 1 juli 2021 zijn aan dit systeem de kleine plastic flessen toegevoegd. Dit heeft ook snel een positief effect op zwerfafval. In 2022 nam het aantal kleine flessen in het zwerfafval af met 51% ten opzichte van 2020. In 2022 werd 68% van alle plastic drankflessen  ingezameld. Hiermee is de wettelijke doelstelling van 90% nog niet behaald.

In 2023 wordt verder geïnvesteerd in meer landelijke communicatie en promotie, het verder verhogen van het aantal innamepunten en het verbeteren van de inleverpunten en innameapparaten. Hierbij wordt met zoveel mogelijk partners samengewerkt, niet alleen met supermarkten, tankstations en sportverenigingen maar ook met de NS, luchthavens, scholen, attractieparken en evenementen. Op 1 april 2023 is het statiegeldsysteem verder uitgebreid met blikjes, waardoor nog meer waardevolle grondstoffen behouden blijven en zwerfafval wordt tegengegaan.

Stichting Afvalfonds Verpakkingen is namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen, inclusief het statiegeldsysteem, en de verantwoording hierover naar de overheid. De bedrijven financieren dit systeem gezamenlijk door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds Verpakkingen.