Bekendmakingen week 31 (2023)

11-08-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

10-08-2023 – Lemmer, Echten, Echtenerbrug en Sloten: verleende evenementenvergunning organiseren van IFKS zeilwedstrijden met skûtsjes (EV 20230094)

10-08-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: D. Li

10-08-2023 – Verkeersbesluit in verband met het organiseren van de Jouster Merke

09-08-2023 – Wielenlaan 101 te Boornzwaag: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen op hellend dak (OV 20230481)

09-08-2023 – Rectificatie datum: Tjongerpad 14 te Delfstrahuizen: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230048)

09-08-2023 – Tsjerkewei 26 te Elahuizen (kadastraal Tsjerkewei no.32): verleende vergunning vervangen en vergroten van de bestaande garage (OV 20230304/)

09-08-2023 – Straatweg/Taanderij te Lemmer (Kadastrale aanduiding: OTZ00/D/3192): aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20230470)

09-08-2023 – Westend 46 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbouw aan de achterzijde van de woning (begane grond) (OV 20230479)

09-08-2023 – Streek 31 te Sintjohannesga: aanvraag vergunning bouwen van een carport (OV 20230439)

09-08-2023 – Houtvaartweg 77 102 te Boornzwaag: aanvraag vergunning bouwen van een overkapping (legalisatie) (OV 20230458)

09-08-2023 – park Herema State en terrein JWS: verleende evenementenvergunning organiseren van de Agrarische Schouw (EV 20230110)

09-08-2023 – Wilhelminastraat 3 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning renoveren van de bestaande dakkapel (legalisatie) (OV 20230457)

09-08-2023 – Lytse Jerden 4 te Wijckel: verleende terrasvergunning (TV 20230018/)

09-08-2023 – Doumastate 17 te Langweer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230099)

09-08-2023 – Verkeersbesluit in verband met het organiseren van een Romantische Markt te Joure

09-08-2023 – Kupersleantsje 34 te Terherne: aanvraag vergunning wijzigen van de gevels (OV 20230475)

09-08-2023 – Bakwei 1 te Bakhuizen: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230469)

09-08-2023 – Kortestreek 4 te Lemmer: aanvraag vergunning openen van een nieuwe vestiging van Domino’s Pizza, het plaatsen van reclame en het plaatsen van een uitblaaskanaal (OV 20230472)

09-08-2023 – Centrum van Joure: verleende evenementenvergunning organiseren van de Jouster Merke (jaarmarkt en paardenmarkt) (EV 20230094)

09-08-2023 – It String 59 te Goingarijp: aanvraag vergunning verbouwen van de recreatiewoning (OV 20230480)

09-08-2023 – Midstraat te Joure: verleende evenementenvergunning organiseren van een Romantische Markt (EV 20230092)

09-08-2023 – Prins Bernhardlaan 7 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning (OV 20230360)

09-08-2023 – centrum Langweer: verleende evenementenvergunning houden van de Langwarder Merke (EV 20230117)

09-08-2023 – Mokkebank te Mirns: aanvraag vergunning uitvoeren van werkzaamheden en realiseren kunstwerken t.p.v. de Mokkebank (IJsselmeer) (OV 20230476)

09-08-2023 – Doniapark 6 te Langweer: aanvraag vergunning plaatsen van een tuinhuisje (OV 20230477)

09-08-2023 – Kortestreek 4 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230100)

09-08-2023 – Verkeersbesluit in verband met het houden van de Langwarder Merke

09-08-2023 – hoek Turfland- Flevostraat Lemmer: verleende standplaatsvergunning (SV 20230012)

09-08-2023 – Buorren 22 en 22a te Langweer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van hotelkamers naar appartementen (OV 20230022)

09-08-2023 – Rectificatie: Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning Iepensteinlaan 10 te Joure, isoleren van de buitenkant van de woning en vervolgens stucken van de buitenmuren (OV 20230283)