BIJ12 actualiseert schapenprijzen voor taxatie wolvenschade

05-08-2023 JOURE – Wanneer een wolf schade aanricht aan schapen, heeft de dierhouder recht op een tegemoetkoming. De hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd op marktconforme prijzen zoals die gelden in de agrarische sector. Op basis van een nieuw advies heeft BIJ12 de waardebepaling van schapen en de hieraan gekoppelde prijzen geactualiseerd en vastgesteld. Bij taxaties vanaf 1 augustus gelden de nieuwe schapenprijzen.

BIJ12 verleent namens de provincies een tegemoetkoming bij wolvenschade aan schapen. Taxateurs, die in opdracht van BIJ12 wolvenschade aan vee onderzoeken, taxeren de waarde van de getroffen schapen. De waardebepaling van schapen die taxateurs hiervoor gebruiken is nu door BIJ12 geactualiseerd.

In de richtlijn staat welke factoren een rol spelen bij de waardebepaling van gedode schapen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het ras, het geslacht, de leeftijd en mogelijk het drachtstadium van een ooi. De prijzen worden periodiek geactualiseerd om marktconforme bedragen te vergoeden. Bij taxaties vanaf 1 augustus gelden de nieuwe schapenprijzen.

DLV Advies is gevraagd om de schapenprijzen te actualiseren. De nieuwe prijzen zijn daarna vastgesteld door BIJ12. De prijzen zijn op dezelfde manier, en op basis van dezelfde kenmerken en factoren, tot stand gekomen als de vorige tabel. Nieuw is de toevoeging van enkele bijzondere schapenrassen.

Voor de waardebepaling van andere gehouden diersoorten zoals paarden en runderen wordt gebruik gemaakt van de beschikbare marktinformatie en eventueel deskundigen. Op een later moment volgt daarover meer informatie via een soortgelijke tabel.