Bekendmakingen week 29 (2023)

21-07-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

21-07-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: J.C. Buendia

21-07-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: P. Omonjiate

21-07-2023 – Hijlke Bangmaweg 3 te Rotsterhaule: verleende vergunning oprichten en in werking hebben van een grondgebonden geitenhouderij (1e fase) OV 20220196/6833417

20-07-2023 – Nutsbaan aan de Harddraversweg te Joure: verleende evenementenvergunning organiseren van de Friese ballonfeesten van woensdag 26 juli tot en met zondag 30 juli 2023 op de Nutsbaan (incl. verkeersbesluit) EV 20230089

19-07-2023 – Middenweg 105 te Bantega: verleende evenementenvergunning houden van de jaarlijkse Autocross Bantega op zaterdag 26 augustus 2023 (EV 20230101)

19-07-2023 – Lange Hoek 6 te Elahuizen: verleende vergunning realiseren van een theetuin/terras op de minicamping (OV 20230402/)

19-07-2023 – Gaestdyk 12 te Tjerkgaast: verleende vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20220684/)

19-07-2023 – Jan Jurjenssingel 16 te Ruigahuizen: aanvraag vergunning vervangen en vergroten van de schuur (OV 20230424)

19-07-2023 – Verkeersbesluit in verband met het organiseren van de Friese ballonfeesten

19-07-2023 – Buorren te Langweer: verleende evenementenvergunning organiseren van een ringrijderij voor aangespannen paarden op vrijdag 28 juli 2023 (incl. verkeer

19-07-2023 – RECTIFICATIE Wikelerdyk 9a in Balk: aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijk asielzoekerscentrum voor een periode van twee jaar

19-07-2023 – Rectificatie: Pontdyk 1 te Langweer: aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een brandweerkazerne

19-07-2023 – Bantega, Bandsloot 7: realisatie bedrijfsloods ten behoeve van twee bedrijven en twee bedrijfswoningen (OV 20210546/6239169)

19-07-2023 – Hoitebuorren 11 te Oudemirdum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een kleine windmolen t.b.v. eigen gebruik (OV 20230193)

19-07-2023 – It String 7 te Goingarijp: aanvraag vergunning bouwen van een groepsaccomodatie (OV 20230416)

19-07-2023 – Middenweg 141 te Bantega: aanvraag vergunning van buitenaf isoleren van de gevel en wijzigen van de kozijnen en gevelbekleding (OV 20230414)

19-07-2023 – Lemmerweg 43 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20230419)

19-07-2023 – nabij Duimstraat 16, parkeerterrein nabij de Kerk in Echtenerbrug: verleende standplaatsvergunning (SV 20230009)

19-07-2023 – Rotsterhaule, Hijlke Bangmaweg 3: verleende vergunning (Fase 2 ) het bouwen van bouwwerken en het dempen/graven en gedeeltelijk verbreden van een sloot ten behoeve van het omschakelen van een grondgebonden veehouderij naar een grondgebonden geitenhouderij (OV 20220522/6385287)

19-07-2023 – Strjitwei 10 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke membraanontgassingsunit en adsorptieve ontijzeringsinstallatie i.v.m. een

19-07-2023 – Otterweg 22 te Bantega: verleende vergunning plaatsen van een kleine (erf) windturbine (OV 20230249/)

19-07-2023 – Raadhuisstraat 24 te Balk: verleende vergunning plaatsen van twee markiezen op de voorgevel (OV 20230352/)

19-07-2023 – Verkeersbesluit in verband met het organiseren van een ringrijderij te Langweer

19-07-2023 – Koailân 6 te Terherne: aanvraag vergunning verbreden van de toegangsdam met 5 meter (OV 20230415)

19-07-2023 – Lijnbaan 2 te Lemmer: aanvraag vergunning sloopvergunning (OV 20230422)

19-07-2023 – Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan Terkaple – Oenemawei 10-14

19-07-2023 – Rectificatie: Baanweg 160 te Sloten: aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een twee-onder-een-kapwoning.

19-07-2023 – Uilke Boonstralaan 36 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van het hoofdgebouw op de verdieping op de bestaande aanbouw (

19-07-2023 – Kupersleantsje 24 te Terherne: aanvraag vergunning kappen van 3 berkebomen (OV 20230421)

19-07-2023 – Dr Eeltje Halbertsmastr 50 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20230418)

19-07-2023 – Vierhuisterweg 25 te Rohel: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen in de tuin (OV 20230296/)

19-07-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: G. Casti