Fors lagere winst voor FrieslandCampina in eerste helft van 2023

20-07-2023 JOURE – FrieslandCampina heeft de eerste helft van 2023 afgesloten met een omzet van  6,9 miljard euro. Dat betekent een toename van 4,6% in vergelijking tot dezelfde periode in 2022 en gecorrigeerd voor valuta-effecten omzetstijging van 6,9%. Het bedrijfsresultaat daalde met 85,7% naar 47 miljoen euro met name door tegenvallende bedrijfsresultaten bij de business groups Food & Beverage en Trading. De nettowinst daalde met 94,2% naar 8 miljoen euro.

De economische omstandigheden voor FrieslandCampina zijn in de eerste helft van het jaar verslechterd. De melkprijs die FrieslandCampina het afgelopen halfjaar betaalde aan de leden was hoger dan de sterk gedaalde marktprijzen voor basiszuivelproducten, vooral die van kaas en boter. Dure voorraden moesten worden verkocht tegen lager prijzen. Bovendien daalden de volumes als gevolg van marktdaling door koopkrachtverlies en een verschuiving in consumentenbestedingen naar huismerken.

De business groups Food & Beverage en Trading werden hierdoor het hardst geraakt. De business groups Ingredients en Specialised Nutrition hadden daarentegen een goede start van het jaar, maar dit kon het verlies aan winstgevendheid in de andere twee business groups niet compenseren. Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen daalde de nettowinst van de onderneming fors in de eerste helft van het jaar.

De netto-omzet van de business group Food & Beverage groeide door prijsstijgingen met 1,9% tot bijna 4,8 miljard euro. Het volume daalde vanwege koopkrachtverlies en een verschuiving in consumentenbestedingen naar huismerken. Het bedrijfsresultaat van de groep nam af met 85,4% tot 23 miljoen euro.

Specialised Nutrition kende uitstekende omzet- en winstcijfers mede dankzij de groei in de verkoop van kindervoeding onder het merk Friso Prestige in het ultra-premiumsegment in China. De omzet van de business group nam toe met 17,1% en bedroeg 582 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat nam toe met 30,9% en kwam uit op 127 miljoen euro.

Een stijging van 50,6% bracht het bedrijfsresultaat van de business group Ingredients op 131 miljoen euro in de eerste helft van 2023. De omzet bleef met 752 miljoen euro gelijk aan de eerste helft van 2022.

De netto-omzet van de business group Trading nam toe met 24,8% naar 765 miljoen euro in de eerste helft van 2023. De lagere volumes voor consumentenproducten in de business group Food & Beverage en de nagenoeg stabiele aanvoer van melk leidden ertoe dat Trading meer basiszuivelproducten moest verhandelen. Het bedrijfsresultaat daalde substantieel tot -138 miljoen euro, ten opzichte van 71 miljoen euro in de eerste helft van 2022.

Voor het tweede halfjaar van 2023 verwacht FrieslandCampina dat de melkprijs die wordt betaald aan melkveehouders en de basiszuivelprijzen dichter bij elkaar komen te liggen. Daardoor zullen verliezen door een lagere marktwaarde van voorraden op moment van verkoop naar verwachting minder impact hebben. Wel is de verwachting dat volumes onder druk zullen blijven staan door inflatie en koopkrachtverlies van consumenten.

Stijgende rentes en nadelige valuta-effecten zullen naar verwachting eveneens een negatief effect hebben op het resultaat van de onderneming in de tweede helft van 2023. FrieslandCampina gaat de kostenstructuur van de onderneming tegen het licht houden en dat kan mogelijk leiden tot herstructureringskosten in de tweede helft van het jaar. 

FrieslandCampina keert geen nabetaling uit over eerste helft van 2023
Als gevolg van het lagere resultaat en een hogere toerekening aan rente op ledenobligaties en aan minderheidsbelangen wordt er door FrieslandCampina geen interim-uitkering van de pro forma contante nabetaling over het eerste halfjaar van 2023 uitgekeerd aan de leden-melkveehouders.

De leden-melkveehouders leverden in de eerste helft van 2023 in totaal 4,8 miljard kilogram melk aan de productielocaties van FrieslandCampina. Dit was 0,5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De zuivelcoöperatie betaalde melkveehouders in de eerste helft van 2023 een iets hogere gemiddelde garantieprijs uit per 100 kilogram geleverde boerderijmelk dan in dezelfde periode vorig jaar. Gemiddeld lag de garantieprijs op 49,96 euro per 100 kilo tegenover 49,39 euro per 100 kilo in de eerste helft van 2022.

De garantieprijs steeg in de eerste helft van 2022 sterk en bleef daarna tot december 2022 min of meer stabiel, terwijl deze in de eerste helft van 2023 sterk daalde. Hierdoor kwam de gemiddelde prijs nagenoeg op hetzelfde niveau uit.

De pro forma melkprijs per 100 kilogram geleverde boerderijmelk steeg van 51,33 euro in de eerste helft van 2022 naar 51,70 euro in de eerste helft van 2023. De pro forma prestatieprijs daalde van 52,63 euro naar 50,58 euro omdat de algemene reservering negatief was als gevolg van de lagere resultaten.