Wetterskip: Overhandiging eerste kilo’s natuurlijke plasticvervanger (Caleyda) voor productie

18-07-2023 JOURE – Vorige week zijn de eerste kilo’s van de natuurlijke plasticvervanger Caleyda overhandigd aan Sjoerd Jansen van Maan Group. Maan gaat onderzoeken of ze hiermee hun kweekpotjes voor planten kunnen maken. Dit betekent milieuwinst, want het kweekpotje is hierdoor volledig circulair. Joost Paques reikte het materiaal uit namens het samenwerkingsverband van waterschappen (waaronder Wetterskip Fryslân), HVC en Paques Biomaterials.

De demonstratiefabriek in Dordrecht waar de natuurlijke plasticvervanger Caleyda op demonstratieschaal wordt geproduceerd, getest en geoptimaliseerd, draait nu een jaar. De productie gebeurt in nauwe samenwerking met alle partners van het PHA2USE-project. Het kweekpotje Growcoon is een biologisch afbreekbaar kweekpotje dat Maan verder wil verduurzamen, juist omdat er jaarlijks honderden miljoenen in de grond worden gestopt. Omdat Caleyda naast biologisch afbreekbaar ook volledig biologisch is gemaakt, lijkt het voor Maan dé biobased oplossing.

Demo-installatie Dordrecht met een jaar verlengd
Oorspronkelijk zou de demonstratiefabriek een jaar draaien om zo voldoende materiaal te maken om verschillende toepassingen te kunnen testen. De partners hebben in gezamenlijkheid besloten het project met een jaar te verlengen. Het marktperspectief voor het materiaal is opvallend positief en de kwaliteit van het geproduceerde materiaal is uitstekend. Met deze demonstratiefabriek willen de samenwerkingspartners een brug slaan naar een commerciële productie van de natuurlijke plasticvervanger. De demonstratie-installatie maakt het voor geïnteresseerde bedrijven mogelijk om de plasticvervanger Caleyda te testen en uiteindelijk toe te passen in hun producten als natuurlijk alternatief voor plastic. Het is de bedoeling om na de demonstratiefase op te schalen en grotere installaties te realiseren die aan de groeiende marktvraag kan voldoen.

De samenwerkingspartners zijn blij met de verlenging. Niels Mureau, dagelijks bestuurder waterschap Brabantse Delta: ‘De installatie in Dordrecht maakt een uitzonderlijk goede kwaliteit materiaal en we merken dat er veel interesse is voor Caleyda. De verlenging versterkt het project en geeft de partijen meer tijd om voldoende materiaal te maken en dit te testen.’

Bacteriën doen het werk
Het nieuwe materiaal wordt gemaakt uit natuurlijke reststoffen. De werking is als volgt. In afvalwater zitten veel vetzuren. De bacteriën in onze demonstratie-installatie ‘vreten zich vol’ met deze vetzuren en zetten het om naar een nieuw materiaal dat plastic kan vervangen. Zoals mensen vet in het lichaam opslaan, slaan deze bacteriën dit materiaal vervolgens als een energiereserve in hun cel op. Deze stof wordt eruit gehaald (‘gepurificeerd’), waarna er een poeder overblijft dat we Caleyda noemen. Caleyda kan worden gebruikt als natuurlijke plasticvervanger in verschillende toepassingen.

Samenwerkingspartners PHA2USE
De demonstratiefabriek wordt ontwikkeld en gerealiseerd door een samenwerkingsverband bestaande uit de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân, kenniscentrum STOWA, technologiebedrijf Paques Biomaterials en duurzaam energie- en hergebruikbedrijf HVC. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), AquaMinerals, TU Delft en Wetsus (kenniscentrum voor duurzame watertechnologie) steunen het initiatief met verdere kennisontwikkeling.