Adema praat met provincies over vergoeding aan boeren voor slootkantenbeheer

17-07-2023 JOURE – Minister Adema van LNV voert gesprekken met provincies, waterschappen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  over de vergoeding die aan boeren binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kan worden geboden voor het duurzaam beheren van slootkanten. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in een reactie op twee moties die daarover werden aangenomen. 

Binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid mogen dit jaar alle eco-activiteiten behalve ‘groene braak’ overlappen met bufferstroken. Daarnaast zijn de twee eco-activiteiten over ‘kruidenrijke bufferstroken’ specifiek ontworpen om uitgevoerd te worden op bufferstroken. In het agrarisch natuur- landschapsbeheer zijn er enkele activiteiten die goed samengaan met bufferstroken, zoals bomenrijen en andere houtopstanden.

Daarnaast bevat het agrarisch natuur- landschapsbeheer verschillende vormen van randen en activiteiten die zijn gericht op het versterken van biodiversiteit in slootkanten en duurzaam slootbeheer, zoals natuurvriendelijke oevers. Wat met name aandacht behoeft is een duidelijker uitwerking hoe de verschillende regelingen zich tot elkaar verhouden en kunnen versterken. Hierover gaat minister Adema met provincies, waterschappen en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in gesprek.

De Tweede Kamer heeft Adema ook gevraagd om met provincies in gesprek te gaan over het inzetten op een alternatieve vorm van financiering van slootkantenbeheer en het verzorgen van langjarige contracten als er gewerkt wordt met bemestingsvrije zones. Ook daar voert Adema gesprekken over met de provincies.

Adema wijst er op dat er vanuit het Nationaal Strategisch Plan van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ook vergoedingen gegeven voor het beheer van natuur in slootkanten. Zo is er naast de vergoeding voor het houden van kruidenrijke bufferstroken, ook de mogelijkheid om het beheerpakket ecologisch slootschonen in te zetten vanuit het agrarisch natuur- landschapsbeheer.