Stichting Westermeer verstrekt € 80.900,00 aan subsidies

15-07-2023 JOURE – Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar derde vergadering van 2023 een dertiental subsidies toegekend. De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 180.00,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van dertien aanvragen. De toekenningen betreffen:

A. Stichting De Nacht van Joure
Voor een bijdrage in de kosten van de aanschaf van een “pin-only cashless” betaalsysteem heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 2.200,00 toegezegd.

B. Dorpsstichting Terkaple (i.o.)
Voor een bijdrage in de kosten van de oprichting van de stichting heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 400,00 toegezegd.

C. Protestantse Gemeente Terkaple
Voor een bijdrage in de kosten van de vervanging van de pannen van de kerk in Terkaple heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 15.000,00. 

D. Stichting Dorpshuis “De Hichte”
Voor een bijdrage in de kosten van de verbouwing van het dorpshuis te Ouwsterhaule heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 15.000,00.

E. PKN Gemeente Haskeroord
Voor een bijdrage in de kosten voor de verduurzaming van de Kerk in Oudehaske (aanschaf warmtepomp) heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 5.200,00.

F. Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap, locatie Museum Joure
Voor een bijdrage in de kosten voor de verduurzaming van de museumpanden te Joure (het plaatsen van zonnepanelen) heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 15.000,00.

G. VV Oudehaske
Voor een bijdrage in de kosten van het 60 jarig jubileum van genoemde voetbalvereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 1.000,00.

H. Shantykoor De Warringers
Voor een bijdrage in de kosten van het 25 jarig jubileum van genoemd shantykoor heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 1.000,00.

I. Stichting Boerebrulloft Joure
Voor de organisatie van de Boerebrulloft op 26 juli 2023 heeft Stichting Westermeer een bijdrage van €5.500,00 beschikbaar gesteld.

J. J.B.V. Skarboule
Voor de renovatie en verduurzaming van het clubgebouw van genoemde jeu-de-boules vereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 beschikbaar gesteld.

K. KPJ Sint Nicolaasga
Voor een bijdrage in de kosten van het 100 jarig jubileum van genoemde vereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 1.000,00 en voor een bijdrage in de kosten voor het laten maken van een boek heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 4.000,00.

L. Stichting J&M Theaterwurk
Voor een bijdrage in de kosten voor de uitvoering van de reisvoorstelling “Feste Grûn” in Terherne heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 600,00.   

Stichting Westermeer is een stichting die uit de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen en schenkingen subsidies verleent aan stichtingen en verenigingen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, voor initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sociaal en recreatief gebied.

Daarmee wil Stichting Westermeer de helpende hand uitsteken om belangrijke initiatieven op genoemde terreinen een zetje in de goede richting te geven. En dat heeft de Stichting Westermeer in de ruim vijfenvijftig jaar van het bestaan gedaan in de vorm van subsidies voor projecten ’tot nut van het algemeen’.