Na 2 weken uitkoopregelingen 200 aanvragen van boeren

15-07-2023 JOURE – De uitkoopregeling die is ingegaan op 1 juli jongstleden, heeft tot nu toe 200 aanmeldingen ontvangen. Het LNV (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft dit inmiddels bevestigd. De meeste aanvragen zijn afkomstig van zogenaamde piek belasters. Deze mag niet worden verward met een andere regeling die voor melkvee-, varkens- en pluimveehouders is bedoeld die geen piekbelaster zijn.

Er wordt verwacht dat er meer boerenbedrijven zullen aanmelden. In totaal zijn er ongeveer 3000 bedrijven die in aanmerking kunnen komen voor een uitkoop regeling. Niet alle boeren zullen ook op het aanbod ingaan, maar wachten eerst op het bod welke de overheid hen zal doen.