Build to Order: bouwen op verzoek van initiatiefnemers

14-07-2023 JOURE – Gemeente De Fryske Marren onderzoekt of zij in de dorpen Oudega, Ouwsterhaule, Tjerkgaast en Sintjohannesga/Rotsterhaule bouwkavels volgens de vorm Build to Order kan uitgeven. Build to Order houdt in dat plannen voor uitbreiding van bouwmogelijkheden liggen bij initiatiefnemers die hiervoor belangstelling hebben getoond.

Procedure Build to Order
De initiatieven moeten passen binnen bestaande afspraken over bebouwing. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of hiermee kan worden ingestemd. Daarna volgt de bestemmingsplanprocedure. Wanneer deze procedure is afgerond, kan op een later moment worden overgegaan tot aankoop van één van de bouwkavels. Meer informatie vindt u op de projectpagina ‘Build tot Order’.  

Inschrijving en verloting vier plangebieden
Vanaf maandag 17 juli tot en met 24 juli kunt u zich inschrijven voor een kavel binnen het plangebied in de bovengenoemde dorpen. Wanneer er veel belangstelling is, wordt er geloot. De (eventuele) verlotingen vinden plaats op dinsdag 5 en donderdag 7 september. Wanneer u wordt ingeloot voor één van de vier plangebieden gaan we samen met u en andere belangstellenden de ontwikkeling van dit plangebied vormgeven.

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen? Dan kunt u van maandag t/m donderdag contact opnemen met Wieneke Riemersma, van team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Of via het contactformulier.