Accolade spreekt tot ergenis van Raadsleden niet in bij Petear

06-07-2023 JOURE – Tijdens het petear in de raadszaal in het gemeentehuis ging het gister over een nieuw plan van wonncooperatie Accolade. Aan De Scharcamp en De Finne te Joure zullen 40 ouderenwoningen worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 46 nieuwe woningen terug. Vanuit de buurt waren er verschillende insprekers die zich niet gehoord voelden door de woningbouw vereniging.

Er zijn volgens de wethouder verschillende inspraakmomenten geweest. Omwonenden hebben echter het gevoel dat er met de gedeelde informatie nagenoeg niets is mee gedaan. Volgens één van de insprekers was alleen het eerdere idee van zeer aanwezige kleuren door de woningcooperatie voor de huizen aangepast.

De plaatsing van de nieuwe woningen levert ook de nodige onrust op. In de bestaande situatie hebben omwonenden nu nog privacy doordat de woningen er tegenover dwars geplaatst staan, zodat er tegen een blinde muur aangekeken wordt. In de nieuwe situatie dreigen zij hun privacy kwijt raken doordat de woning recht tegenover hun worden geplaatst. Er is gevraagd aan de woningcoorperatie de huidige situatie te blijven hanteren. Accolade heeft gekozen om zelf niet in te spreken tijden het Petear. En laat nu het petear het uitgelezen podium zijn om plannen of ideeën verder toe te lichten.

Burgerpartij De Fryske Marren gaf na de vergadering aan dat het in hun ogen een enorme gemiste kans was voor de woningcooperatie. Daarnaast vinden zij het jammer dat de wethouder door de afwezigheid van Accolade, invulling moest geven. Daardoor kwam het over dat de wethouder als spreekbuis voor Accolade fungeerde. En dat is volgens de partij een niet wenselijke ontwikkeling.

Voor de gemeenteraad was het wel duidelijk dat ze blij zijn met de nieuwe plannen. Diverse partijen zijn echter niet blij met de wijze waarop Accolade om is gegaan met de suggesties van de omwonenden. Met name het ontbreken van het mogelijk aanpassen van de plannen blijft nu onbeantwoord.