Friese Preventieaanpak als innovatieve proeftuin gesteund door VWS

27-06-2023 JOURE – Staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS heeft gister in Leeuwarden een werkbezoek gebracht aan de Friese Preventieaanpak in Fryslân. Tijdens zijn bezoek werd de staatssecretaris meegenomen in de brede aanpak van de Friese Preventieaanpak. Tijdens zijn aanwezigheid heeft Van Ooijen ook benadrukt dat hij graag ziet dat de Friese Preventieaanpak als inspiratie dient voor andere regio’s in Nederland en daarbij kan rekenen op steun van VWS.

Het programma van het werkbezoek omvatte diverse onderwerpen die van belang zijn voor de Friese Preventieaanpak. Tijdens het werkbezoek werd er uitgebreid uitleg gegeven over de kracht van de Friese samenwerking, de resultaten die deze samenwerking oplevert, en hoe de Friese Preventieaanpak zich verhoudt tot relevante landelijke ontwikkelingen zoals GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en IZA (Integraal Zorgakkoord).

Positieve gezondheid in Fryslân
Een belangrijk onderwerp dat hoog op de agenda staat in Fryslân is positieve gezondheid. Tijdens het werkbezoek werd de staatssecretaris geïnspireerd door Friese voorbeelden en ging hij in gesprek met verschillende professionals over de praktische aanpak van positieve gezondheid.

De impact van de Friese Preventieaanpak op de inwoners
Tijdens het werkbezoek werden er concrete voorbeelden gepresenteerd van wat de Friese inwoners merken van de Friese Preventieaanpak. Zo werd er aandacht besteed aan geldzorgen op de werkvloer, onderzoek naar geldzorgen van studenten en het verminderen van energiearmoede bij Friese huishoudens. Deze voorbeelden lieten zien hoe de inspanningen van de Friese Preventieaanpak zichtbaar worden in de samenleving. De uitkomsten van de recent uitgevoerde Corona Gezondheidsmonitor benadrukken nog eens extra de noodzaak van deze inzet.

VWS faciliteert preventieproeftuin in Fryslân
Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek tussen staatssecretaris Van Ooijen en een afvaardiging van het Bestuurlijk platform van de Friese Preventieaanpak. Tijdens het gesprek werden verschillende vraagstukken en dilemma’s besproken die spelen binnen de Friese Preventieaanpak. Staatssecretaris Van Ooijen: “Niet alleen is het bemoedigend dat de zorgverzekeraar vanaf het allereerste moment betrokken is en zelfs een van de ondertekenaars van het samenwerkingsconvenant is, maar dit legt ook een solide fundament voor een regionale preventie-infrastructuur in Fryslân. Om deze samenwerking verder te bevorderen, heeft VWS besloten om een preventieproeftuin in Fryslân te faciliteren. De ontwikkelde methoden en voorbeelden die hieruit voortkomen, kunnen vervolgens gedeeld worden met andere regio’s in Nederland.”

De Friese Preventieaanpak
De Friese Preventieaanpak is een samenwerkingsverband tussen alle 18 Friese gemeenten, GGD Fryslân, De Friesland Zorgverzekeraar en diverse andere (zorg)partijen. Het doel van de Friese Preventieaanpak is om gezondheidsverschillen te verkleinen en de gezondheid en welzijn van alle inwoners van Fryslân te verbeteren.