Minimaal verschil in gemeenteraad over geitenhouderij

25-06-2023 JOURE – Afgelopen week was de gemeenteraad uitermate verdeeld over het toestaan van nieuws geitenhouderijen. Een jaar eerder werden nieuwe geitenhouderijen en uitbreidingen van bestaande bedrijven een jaar bevroren. Met de stemming van 16 voor en 15 tegen werd de zogenaamde geitenstop opgeheven en volgde de raad daarmee het advies van het College van B&W.

Anne Mercuur vroeg aan de Burgerpartij De Fryske Marren wat er was veranderd tussen de tijd van vorig jaar toen de motie nog werd ingediend, nu van standpunt was veranderd. De heer van Keimpema antwoorde dat het te maken heeft met de tijd waarin we leven veranderd en daarom er tot een voortschrijdend inzicht is gekomen. In een gesprek na de raadsvergadering gaf Gerard ten Boom van de Burgerpartij De Fryske Marren aan dat er wel verwacht mag worden dat de geldende regels van de gemeente en de Provincie door de bedrijven nageleefd worden.