Prijzen voor kip en eieren blijven in 2023 hoog

22-06-2023 JOURE – Eieren en pluimveevlees vormen een een belangrijke eiwitbron in de wereldwijde voedselvoorziening. De pluimveesector is de afgelopen 15 jaar zeer succesvol is geweest in het aanbieden van betaalbare consumentenproducten. De prijzen kunnen echter sterk schommelen. Door bijzondere marktomstandigheden is het aanbod in veel markten de afgelopen tijd gedaald, terwijl de prijzen tot historische hoogten zijn gestegen. Analisten van een nationale bank verwachten dat de prijzen ook in het resterend deel van 2023 hoog blijven.

Consumenten worden geconfronteerd met hoge prijzen voor kip en eieren. In verschillende landen zijn er problemen met de toelevering. Pluimveebedrijven hebben te maken met ziekten zoals vogelgriep, kosteninflatie, nieuwe regelgeving, overheidsingrijpen, een veranderende consumentenvraag en beperkte klantbetrokkenheid. Dit heeft geresulteerd in verstoringen van de toeleveringsketen, met aanzienlijke schommelingen in de prijzen en in het aanbod met in sommige gevallen, lege schappen in de supermarkten.

De analisten van de bank verwachten dat de prijzen gedurende 2023 relatief hoog zullen blijven, maar gemiddeld lager dan de niveaus in het eerste kwartaal van 2023. De prijzen zullen vooral hoog zijn in markten die zwaar worden getroffen door de vogelgriep, hoge kosten en wijzigingen in de regelgeving. Op andere markten zullen de prijzen dalen, maar niet tot het niveau van vóór 2021, aangezien de aanhoudend hoge kosten voor voer, energie en arbeid de prijzen hoog zullen houden.

Op de langere termijn is de keten voor eieren en pluimveevlees gebaat bij een aanpak waarbij vraag en aanbod op de markt, prijsstelling en risico’s in de keten beter in evenwicht zijn gebracht, stellen de sectorspecialisten van de bank. Het vraagt een meer vraaggestuurde samenwerking in de keten, werken aan klantbetrokkenheid, strategieën om de impact van vogelgriep en overheidsinterventies te verminderen, en betere toegang tot financiering voor de sector.