Dag van de bouw: Bouwlocatie Prinses Margriettunnel

16-06-2023 JOURE – Bezoekers worden meegenomen in de stappen die doorlopen zijn en de complexiteit die hiermee samenhangt. Vanwege de veiligheid kan de tunnelbak niet betreden worden, maar er wordt een tribune opgesteld boven de tunnelbak om de werkzaamheden goed te kunnen zien.

Er zijn verschillende medewerkers van het project die toelichting geven op het ontwerp, de onderzoeken en de uitvoering. Tevens wordt een doorkijk gegeven voor de komende maanden en inzicht gegeven wanneer de werkzaamheden naar verwachting gereed zullen zijn. Geinteresseerden kunnen er terecht tussen 10.00 en 16.00 uur