Ruim 55 miljoen voor stikstofaanpak in noordelijke provincies

11-11-2022 JOURE – De provincies Groningen, Friesland en Drenthe kunnen een bedrag tegemoet zien van 55,2 miljoen vanuit het Rijk. Dit bedrag is bedoeld om de stikstofuitstoot te verminderen. Het Rijk heeft eerder dit jaar aan de provincies gevraagd versnellingsvoorstellen in te dienen. Na een eerste toetsing komen deze voorstellen nu voor financiering in aanmerking.

Melkveehouders in de drie provincies kunnen naar verwachting vanaf voorjaar 2023 subsidie aanvragen voor het treffen van maatregelen op hun bedrijf. Het gaat hierbij om bewezen effectieve managementmaatregelen die de uitstoot van stikstof verminderen, passend bij het bedrijf van de aanvrager.

Een aantal voorbeelden van managementmaatregelen zijn onder andere het vastleggen van ammoniak door additieven toe te voegen aan de mest, weidegang stimuleren, stalvloeren schoner houden van mest en het uitrijden van mest verdund met water. Alle 4000 melkveehouders in Friesland, Groningen en Drenthe kunnen van de subsidie gebruik maken.

De verwachting is dat de stikstofuitstoot met 20% teruggebracht kan worden door deze managementmaatregelen. Op de bedrijven worden ook de resultaten van de maatregelen gemeten, zodat gezien wordt wat een maatregel doet en welke verbeteringen er eventueel nodig zijn.

De verwachting is dat het bedrag in december 2022 beschikbaar is vanuit het Rijk voor de komende twee jaar. Over verlenging daarna worden nadere afspraken gemaakt worden tussen Rijk en provincies.