Provincie onderzoekt cultuur participatie en wil graag uw mening

11-10-2022 JOURE – In Fryslân is een ruim aanbod aan musea, theatervoorstellingen en festivals. Misschien bent u zelf actief bezoeker, maakt u muziek of bent u lid van een toneelvereniging? We zijn benieuwd naar uw ervaring met het cultuuraanbod in Fryslân.

De uitkomsten van het onderzoek worden door overheden en culturele instellingen gebruikt om beter te kunnen inspelen op de culturele behoeften van de inwoners van Fryslân. De resultaten van dit onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2023 via  www.fryslan.frl gepubliceerd.

Vragenlijst(externe link)