Stichting Westermeer verstrekt € 39.600,00 aan subsidies

12-07-2021 JOURE – Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar derde vergadering van 2021 een vijftal subsidies toegekend. De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 180.00,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies. Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van vijf aanvragen. De toekenningen betreffen:

A. Voetbalvereniging FFS te Vegelinsoord
Voor de realisatie van 3 extra kleedkamers bij het complex van voetbalvereniging FFS te Vegelinsoord heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 8.000,00 toegezegd.

B. Stichting Present De Fryske Marren
Voor de organisatie van een vijftal projecten die worden uitgevoerd in het werkgebied van Stichting Westermeer heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 600,00 toegezegd.

C. Molenstichting De Hersteller   
Voor de restauratie van de molen “De Hersteller” te Sintjohannesga heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 toegezegd.

D. CBS Wumkesskoalle  
Voor de realisering van een duurzaam schoolplein, waar het spelen in het groen een grote rol speelt, heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 toegezegd.

E. Stichting Kinderdorp Joure.
Voor het organiseren/opzetten van een kinderdorp voor de basisschooljeugd heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd.

Het bestuur van de Stichting Westermeer vergadert ongeveer 5 maal per jaar over de binnengekomen subsidieaanvragen. De volgende vergadering is gepland op 6 oktober 2021. Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden of over de stichting Westermeer wordt verwezen naar de website www.stichtingwestermeer.nl