Matig broedseizoen voor grutto

07-07-2024 JOURE – Ook in 2024 hebben agrarische collectieven en vrijwilligersorganisaties die aangesloten zijn bij LandschappenNL op grote schaal tellingen uitgevoerd om het broedsucces van de grutto te bepalen. Van 90% van de tellingen zijn de cijfers inmiddels bekend. Gemiddeld lijkt het broedsucces onvoldoende. In geen enkele provincie is een voldoende reproductie gehaald. In de provincies Groningen en Friesland was het broedsucces slecht. Het aantal broedparen van de grutto is over de hele linie licht gedaald. 

Voor een succesvol broedseizoen zijn habitatkwaliteit, klimaat en predatiedruk van belang. Deze factoren hebben onderling invloed op elkaar. De kuikens van weidevogels hebben voldoende voedsel nodig om in conditie te komen. Boeren kunnen weidevogelvriendelijke maatregelen afsluiten via het agrarisch natuur en landschapsbeheer. Het goede habitat dat hiermee gecreëerd wordt, zou voldoende insecten moeten opleveren voor de weidevogelkuikens.

De winter en het voorjaar waren dit jaar erg nat.  Gevolg daarvan was dat kuikens veelal sneller afkoelden door het natte gras en de insecten minder actief en minder aanwezig waren. Er moest meer gegeten worden om groot te worden, terwijl het voedsel schaarser was. Het aantal kuikens per broedpaar was daardoor ook lager dan voorgaande jaren.

Het natte weer had ook gevolgen voor de keuze van de nestlocaties. Er zaten broedparen op locaties waar het hoger en droger was, maar waar normaal geen vogels zitten. Hier lag meestal geen agrarisch natuurbeheer. Door het natte voorjaar kon het vee niet naar buiten, waardoor er minder beweide percelen waren, die normaal een trekpleister voor de  kuikens zijn. De omstandigheden waren door al deze factoren niet erg positief.

Ook predatie geeft problemen. In de noordelijke provincies waren de afgelopen 2 jaar veel muizen aanwezig, waardoor de steenmarter, hermelijn, buizerd en bruine kiekendief veel jongen grootbrachten. In 2024 viel het aanbod aan muizen vlak voor de start van het weidevogelbroedseizoen tegen. De vele aanwezige roofdieren gingen op zoek naar alternatief voedsel. Eieren en kuikens van weidevogels zijn daar op grote schaal het slachtoffer van geworden.