Ernstige zorgen over de dienstverlening Sociaal Domein in gemeente

04-07-2024 JOURE – Burgerpartij De Fryske Marren heeft haar ernstige zorgen geuit over de dienstverlening binnen het Sociaal Domein in gemeente De Fryske Marren. ‘Al jaren zijn we bezig ons in te zetten voor de kwetsbare burgers, met name de burgers die noodgedwongen gebruik moeten maken van de WMO, Participatie- en Jeugdwet. We hebben kennis genomen van het rapport van de Rekenkamer over bezwaarprocedures bij DFM. De vele reacties naar aanleiding van dit rapport hebben onze zorgen over het Sociaal Domein bevestigd’; aldus Fractieleider Gerard ten Boom.

‘Sterker nog, we zijn ervan geschrokken, het is nog erger dan we eerst dachten. Redenen voor ons om dit onderwerp op korte termijn op de politieke agenda te zetten met als doel: de dienstverlening aan de kwetsbare burgers binnen het Sociaal Domein moet door de gemeente DFM op een sociaal- en rechtvaardige wijze worden uitgevoerd. Hier schort het op dit moment aan en de Burgerpartij De Fryske Marren kan en wil dit niet accepteren. Dit moet op zeer korte termijn drastisch worden verbeterd en we zullen de portefeuillehouder hierover onderhouden.’