BIJ12 heeft Faunaschade preventiekits vernieuwd

03-07-2024 JOURE – BIJ12 heeft nieuwe versies van de Faunaschade preventiekits gepubliceerd. Deze handreikingen zijn herzien op basis van nieuwe inzichten. Vanaf 1 november 2024 toetst BIJ12, in opdracht van de provincies, preventieve maatregelen voor faunaschade op basis van de nieuwe Faunaschade preventiekits. Dit kan gevolgen hebben voor tegemoetkomingen in faunaschade. Daarom is het belangrijk dat grondgebruikers hun maatregelen controleren en waar nodig aanpassen.

Grondgebruikers zijn verantwoordelijk voor het voorkomen of beperken van schade aan hun landbouwgewassen die wordt veroorzaakt door beschermde dieren. In de Faunaschade preventiekits staat welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in faunaschade.

De handreikingen zijn herzien op basis van de nieuwste kennis op het gebied van ecologische effectiviteit, praktische inzetbaarheid en wet- en regelgeving. De maatregelen werken beter tegen faunaschade en zijn duidelijker voor de gebruiker.

Zowel de preventieve maatregelen uit de huidige Faunaschadepreventiekits als nieuwe innovatieve maatregelen zijn getoetst. Dat gebeurde op basis van wetenschappelijk onderzoek, beoordelingen van experts en praktijkervaringen van agrariërs. Met ingang van de nieuwe Faunaschadepreventiekits worden alleen nog effectieve maatregelen geaccepteerd. Maatregelen die de schadeveroorzakende diersoort niet voldoende verjagen of een hoge gewenningsgraad hebben, zijn verwijderd uit de documenten.

De Faunaschadepreventiekits die vanaf 1 november voor verschillende diersoorten gaan gelden zijn te raadplegen op de website van BIJ12.