De raad vergadert op 3 juli (Petear)

27-06-2024 JOURE – Een Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Meepraten
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Petear 3 juli 2024 (19.30 uur)
Aanmelden om mee te praten voor maandag 1 juli 10.00 uur. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen.

U kunt de gehele vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad. Uiteraard bent u van harte welkom om vanaf de publieke tribune het hele Petear te volgen.

Onderwerpen
– Partiële intrekking Omgevingsvisie De Fryske Marren
– Vestiging voorkeursrecht De Fryske Marren – Lemmer
– Voorjaarsrapportage 2024
– Perspectiefnota 2025