Uitnodiging jaarlijkse herdenking S.M.V.S.

24-06-2024 JOURE – Namens de S.M.V.S. nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse herdenking
van onze veteranen. Deze zal worden gehouden op vrijdag 28 juni 2024 om 16.00 uur bij ons veteranen
monument, geplaatst aan de “Jouster Toer” te Joure. De herdenking is een dag eerder dan de officiële herdenking op de veteranen dag in Den Haag.

Dit is gedaan om de veteranen, die naar Den Haag gaan, ook in de gelegenheid te stellen onze plaatselijke herdenking bij te kunnen wonen. Muzikale medewerking zal worden verleend door de Jouster Fanfare. De erewacht wordt wederom verzorgd door het Regiment Infanterie Johan Willem Friso uit Havelte.

De kransen zullen worden gelegd door een vertegenwoordiger van de gemeente en de S.M.V.S. We verwachten dat velen van u op de uitnodiging in zullen gaan. Er kan gebruik worden gemaakt van de Hobbe van Baerdt Tsjerke. Na afloop zal hier tevens een ontvangst met koffie plaatsvinden.

Programma
1. Opening door voorzitter S.M.V.S. Dhr. S. Holtrop.
2. Toespraak Burgemeester Gemeente De Fryske Marren Dhr. F. Veenstra.
3. Spelen van het “Signaal Taptoe Infanterie”, daarna twee minuten stilte.
4. Kranslegging door college van B & W en S.M.V.S. Tijdens de kranslegging speelt de Jouster Fanfare.
5. Toespraak door Eerste-Luitenant C. Sybesma, PC Verkenningspeloton Delta Compagnie 44 Painfbat. R.I. Prins Johan Willem Friso.
6. De geschiedenis van S.M.V.S. door Dhr. M. Hoekstra.
7. Bloemlegging door 44 PIB RI JWF en de aanwezigen. Tijdens de plechtigheid speelt de Jouster Fanfare.
8. Nationale Driekleur gaat in top, daarna speelt de Jouster Fanfare het Wilhelmus.
9. Afsluiting met dankwoord door voorzitter S.M.V.S. Hierna Defilé. Tijdens het defilé speelt de Jouster Fanfare. Na afloop is er een ontvangst met koffie in de HvB-Kerk.