Jongeren die graag het huis uit willen lukt dat minder vaak

19-06-2024 JOURE – Van de thuiswonende jongeren die hebben aangegeven graag het huis uit te willen, verhuisde van 2021 tot 2023 45 procent daadwerkelijk. Tussen 2015 en 2017 was dit nog 51 procent. Steeds meer thuiswonende jongeren willen meteen een koopwoning, maar het aandeel dat naar een huurwoning verhuisde bleef gelijk. In de Randstad verhuizen jongeren die uit huis willen minder vaak dan daarbuiten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS.

In Woononderzoek Nederland (WoON), dat elke drie jaar wordt uitgevoerd, wordt aan mensen gevraagd of zij binnen twee jaar willen verhuizen. Eerder bleek al dat het aandeel thuiswonende jongeren dat wilde verhuizen maar geen woning kon vinden, tussen 2015 en 2021 was verdubbeld naar 12 procent. Het CBS heeft nu onderzocht hoeveel thuiswonende jongeren van 18 tot 35 jaar die aangaven graag op zichzelf te willen gaan wonen, dit ook daadwerkelijk deden in de twee jaar na de enquête.

In de twee jaar na de enquête van 2021 verhuisde 45 procent van de thuiswonende jongeren die hadden aangegeven graag uit het ouderlijk huis te willen verlaten. Van 2018 tot 2020 verhuisde 47 procent, van 2015 tot 2017 was dat nog 51 procent.

Meer thuiswonende jongeren willen meteen een koopwoning
Steeds meer thuiswonende jongeren willen bij het verlaten van het ouderlijk huis naar een koopwoning. In 2021 wilde 46 procent bij voorkeur naar een koopwoning. Van 2015 tot 2017 wilde nog ongeveer twee derde van de thuiswonende jongeren bij het verlaten van het ouderlijk huis (eerst) naar een huurwoning en een derde meteen naar een koopwoning.

Drie op tien thuiswonende jongeren naar koopwoning
In 2023 woonde 29 procent van de jongeren die in de twee jaar daarvoor uit huis gingen in een koopwoning. Daarin is niet veel veranderd sinds 2015. Wel verhuisden thuiswonende jongeren met een voorkeur voor een koopwoning steeds vaker naar een huurwoning. Van 2021 tot 2023 was dit bijna de helft van deze groep. Van 2015 tot 2017 lukte het bijna twee derde van degenen die het ouderlijk huis verlieten en hadden aangegeven een koopwoning te willen om die wens te realiseren.

Thuiswonende jongeren die vanwege studie of werk willen uitvliegen, verhuisden vaker dan degenen die uit huis willen om zonder ouders te wonen. Mogelijk komt dit doordat mensen die voor studie of werk verhuizen ook echt moeten verhuizen. Ook de jongeren die direct willen samenwonen lukte het relatief vaak om te verhuizen.
Thuiswonende jongeren die vooral op zoek zijn naar een eengezinswoning of een appartement verhuisden minder vaak dan degenen die zochten naar een gedeelde woning, zoals een kamer in een studentenflat. Thuiswonende jongeren met een eigen inkomen uit betaald werk hadden meer kans om hun verhuiswens te realiseren dan jongeren zonder inkomen of met een uitkering.

Randstedelingen minder vaak uit huis
Thuiswonende jongeren die in de Randstad wonen en uit huis willen verhuisden minder vaak dan jongeren die buiten de Randstad wonen. Aan de randen van Nederland lukt het jongeren relatief goed om hun wens uit huis te gaan te realiseren. Vrouwen die uit huis willen verhuisden vaker dan mannen.