Wereldwijde emissie van lachgas nam in 40 jaar met 40% toe

16-06-2024 JOURE – De wereldwijde uitstoot van lachgas is tussen 1980 en 2020 met 40% gestegen tot circa 10 miljoen ton per jaar. Dat schrijft een groep internationale wetenschappers.

In het rapport hebben de wetenschappers gegevens over de hele wereld verzameld van alle belangrijke economische activiteiten die leiden tot de uitstoot van lachgas. Ze rapporteren over 18 antropogene en natuurlijke bronnen en drie ‘absorberende putten’ voor  lachgas. 

Volgens de onderzoekers levert de landbouw 74% in de bijdrage aan de uitstoot van lachgas door menselijke activiteiten. Dat gebeurt vooral via het gebruik van kunstmest en dierlijke mest. Microben in de grond nemen stikstofoverschotten die niet worden opgenomen door gewassen op en zetten die deels om in lachgas.