245 miljoen euro aan toeslagen voor FrieslandCampina-melkveehouders

11-06-2024 JOURE – Leden-melkveehouders van FrieslandCampina hebben in 2023 aanzienlijke stappen gezet om hun melkveebedrijven verder te verduurzamen. De melkveehouders, die via de coöperatie eigenaar zijn van zuivelonderneming FrieslandCampina, ontvangen voor hun duurzaamheidsprestaties toeslagen ter waarde van in totaal ruim 245 miljoen euro. Daarvan wordt zo’n 190 miljoen euro uitbetaald via de beloningssystematiek ‘Foqus planet Duurzame ontwikkeling’ en meer dan 55 miljoen euro voor deelname aan een bijzondere melkstroom zoals biologisch, On the way to PlanetProof en VLOG. Dit komt in totaal neer op gemiddeld 2,63 euro aan toeslagen per 100 kilogram boerderijmelk.

De Foqus planet-toeslag die leden-melkveehouders ontvangen, wordt deels gefinancierd door de onderneming, deels door klanten die betalen voor duurzaamheidsinspanningen, en deels door de leden-melkveehouders zelf via een coöperatieve inleg van 0,60 euro per 100 kilogram melk, wat neerkomt op een bedrag van in totaal ruim 56 miljoen euro.

Cor Hoogeveen, bestuurslid Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “In 2023 lanceerden we onder de naam ‘Foqus planet Duurzame ontwikkeling’ een nieuw systematiek voor het uitbetalen van onze duurzaamheidstoeslagen. We betalen nu voor het eerst uit volgens deze nieuwe systematiek. Leden wilden graag vóóraf inzicht in wat bepaalde duurzaamheidsresultaten opleveren in euro’s. Foqus planet Duurzame ontwikkeling biedt dat inzicht nu, wat motiveert om verdere stappen te zetten. Elke melkveehouder kan kiezen voor duurzaamheidsmaatregelen die passen bij zijn of haar eigen bedrijfsvoering waardoor we optimaal gebruik maken van onze diversiteit. We zijn als bestuur enorm trots op de resultaten van onze melkveehouders en bedanken hen voor hun tomeloze inzet.”

Foqus planet Duurzame ontwikkeling beloont resultaat op negen duurzaamheidsindicatoren binnen vier thema’s: diergezondheid en -welzijn, klimaat, biodiversiteit en weidegang. De systematiek laat melkveehouders per duurzaamheidsindicator zien wat een bepaald resultaat financieel oplevert. De maximale Foqus planet toeslag is 3,50 euro per 100 kilogram melk als op alle indicatoren maximaal wordt gescoord. 

Het doel van Foqus planet Duurzame ontwikkeling is om te versnellen op duurzaamheid, met op dit moment een focus op klimaat. Om leden hierbij te ondersteunen organiseert FrieslandCampina verschillende klimaatworkshops en is er onder andere de Maatregelentool; een online simulatieprogramma dat de effecten van maatregelen op het erf doorrekent op duurzaamheidsresultaten in Foqus planet. Daarnaast werkt FrieslandCampina samen met verschillende partijen om innovaties te ontsluiten die de impact op klimaat en natuur verlagen, zoals voeradditieven en koolstofvastlegging door blijvend grasland.

Om leden extra te stimuleren geldt voor de indicator broeikasgasuitstoot in Foqus planet Duurzame ontwikkeling de hoogste toeslag; deze kan oplopen tot 1,50 euro per 100 kilogram melk. Het verminderen van broeikasgasuitstoot op leden-melkveebedrijven is onderdeel van het Klimaatplan van FrieslandCampina.