Fryslân in beweging – iedereen doet mee

07-06-2024 JOURE – In 2040 beweegt ten minste driekwart van alle Friezen voldoende. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe beleidsbrief sport ‘Fryslân in beweging: iedereen doet mee’. De provincie investeert de komende vier jaar bijna 7,5 miljoen euro in Friese sporten, breedtesport en topsport.  

“Foar in goede sûnens is bewege fan grut belang,” aldus gedeputeerde Femke Wiersma. “Dat jildt benammen foar ús jongerein. Dêrneist fyn ik de sosjale funksje fan sport hiel belangryk. Sporte bringt minsken fan alle leeftiden byïnoar. Wy hoopje der de kommende jierren oan by te dragen dat safolle mooglik Friezen har sûn fiele en genôch bewege.”

Provincie Fryslân wil de juiste randvoorwaarden bieden om een positief en inspirerend sport- en beweegklimaat te creëren voor belangrijke spelers, zoals gemeenten, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Sport Fryslân vervult als netwerkorganisatie voor sport en bewegen voor heel Fryslân hierin een sleutelrol.

Gezondheidskapitaal begint bij jeugd
De projecten schoolschaatsen en kabouterkaatsen laten zien hoe belangrijk het is om op een aantrekkelijke manier sport aan kinderen aan te bieden. Die aandacht wil de provincie via de beleidsbrief Sport de komende jaren blijven geven. Kabouterkaatsen en schoolschaatsen leidden tot veel enthousiasme bij de jeugd en tot extra aanwas bij kaatsclubs.   

Friese sporten vitaal houden
Het fierljeppen, Fries dammen, kaatsen en skûtsjesilen, maar ook het schaatsen, dragen bij aan de identiteit van Fryslân. Wij willen de Fryske cultuursporten meer op de internationale kaart zetten. Wij helpen de Friese sportbonden om weldoordachte toekomstbestendige keuzes te maken om de Friese sporten vitaal te houden. Daarnaast moet ieder kind in Fryslân in aanraking komen met een of meerdere Friese sporten, inclusief het schaatsen. 

Versterking Friese sportverenigingen
Fryslân kent een rijk verenigingsleven met vrijwilligers die veel (sport)activiteiten organiseren. Binnen de breedtesport zet de provincie in op de versterking van de organisatiekracht van Friese sportverenigingen. Dit op basis van meer samenwerking tussen verenigingen, meer ondersteuning voor (nieuwe) initiatieven en een professioneel netwerk. Met een meerjarig plan geeft de provincie samen met Sport Fryslân en de Friese gemeenten de toegankelijkheid van en deelname aan sporten onder jongeren, ouderen en mensen met een beperking een impuls. 

Fryslân Topsportregio
Topsport NOORD ondersteunt in de drie noordelijke provincies sporttalenten en topsporters en zet topsport en talentontwikkeling op de kaart bij overheden, onderwijs en bedrijfsleven. Met het continueren van onze boekjaarsubsidie aan Topsport NOORD blijven wij investeren in de doorontwikkeling van een duurzame infrastructuur voor topsporters en talenten, met Heerenveen als noordelijk epicentrum voor topsportontwikkelingen. Daarnaast blijven we samen met de provincies Groningen en Drenthe en vijf noordelijke gemeenten investeren in de Noordelijke Topsportagenda. 

Documenten
beleidsbrief_sport_-_fryslan_in_beweging_-_iedereen_doet_mee_2025-2028.pdf(PDF, 1,5 MB)
beliedsbrief_sport_-_fryslan_yn_beweging_-_eltsenien_docht_mei_2025-2028.pdf(PDF, 1,5 MB)