Op geen enkel perceel van 25.000 beleggingsperceeltjes is gebouwd

01-06-2024 JOURE – Soms worden grote landbouwpercelen opgeknipt in kleinere percelen en vervolgens verkocht aan particulieren. Het Kadaster onderzocht hoeveel van deze beleggingspercelen er sinds 2009 zijn bijgekomen. Het gaat om circa 25.000 particuliere beleggingspercelen. Op geen enkel perceel werd een woning of bedrijf gebouwd.  

Vanaf 2009 kwamen er jaarlijks ongeveer 1.500 tot 2.000 bij. De percelen zijn in handen van 7.000 particuliere eigenaren. Deze eigenaren komen vaak uit een andere regio dan waar zij een perceel kopen. De totale oppervlakte van alle beleggingspercelen is 2.000 hectare en de percelen liggen verspreid over heel Nederland op ongeveer 700 locaties.

In 2023 had ongeveer de helft van alle gemeenten 1 of meerdere plekken met beleggingspercelen. Gemeenten die er uitspringen zijn Amsterdam, Terneuzen en Almere. De meeste percelen liggen net buiten de bebouwde kom. Meer dan 30% ligt ver buiten mogelijke bouwlocaties en de bebouwde kom. Er zijn geen plannen om op die plekken te bouwen. 

Sinds 2009 is op geen enkel beleggingsperceel een woning of bedrijf gebouwd. Het Kadaster voorziet dat het aantal beleggingspercelen verder zal toenemen. Er vinden nog steeds verkopen plaats aan beleggers, maar die beleggers komen bijna niet meer van hun perceel af. In minder dan 1% van alle gevallen konden eigenaren hun percelen weer verkopen.

Hoe meer percelen, hoe kleiner de kans dat ruimtelijke plannen uitgevoerd kunnen worden. Denk aan de aanleg van windturbines of ondergrondse kabels. Het is lastig om afspraken te maken met al die eigenaren van een perceel die hopen op een succesvolle belegging.