Bezoek staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk aan Fryslân

23-05-2024 JOURE – Staatssecretaris voor Cultuur en Media Fleur Gräper-van Koolwijk bracht op woensdag 22 mei 2024 een bezoek aan verschillende locaties in Fryslân. Aanleiding van het bezoek was de onlangs ondertekende Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) en het erfgoedproject Greppellân. Gedeputeerde Eke Folkerts was de gehele dag bij het bezoek aanwezig.

De staatssecretaris startte haar werkbezoek bij Omrop Fryslân waar ze in gesprek ging met de omrop en de regionale omroepen RTV NOF en Zilt. De regionale omroepen dienen als springplank voor Friestalig journalistiek talent.

Achtereenvolgens werd een bezoek gebracht aan taalproductiehuis Explore the North samen met Tryater en Pier 21. Het taalproductiehuis is gericht op creatieve Friestalige literaire producties buiten het boek en heeft als doel om jonge makers naar het podium te begeleiden en een plek te geven in het netwerk. De oprichting van het taalproductiehuis was in de vorige BFTK (2019-2023) een gezamenlijke wens van het Rijk en de provincie.

In de middag bracht de staatssecretaris een bezoek aan Tresoar. Daar kreeg de staatssecretaris een rondleiding langs de Richthofenkolleksje. Deze collectie is wereldwijd de grootste verzameling van Oudfriese rechtshandschriften. De staatssecretaris ging bij Tresoar ook in gesprek met jonge Friese filmmakers en Cinenord.

De dag werd tezamen met gedeputeerde Femke Wiersma afgesloten met een veldbezoek aan het erfgoedproject Greppellân. Dit is een project waar het Rijk via de landelijke Erfgoeddeal middelen voor beschikbaar heeft gesteld. Het doel van het project is om 240 hectare eeuwenoud cultureel greppellân samen met boeren te herstellen en behouden.