Arbeidsinspectie: ‘Veiligheid op melkveebedrijven nog vaak niet op orde’

16-05-2024 JOURE – De Arbeidsinspectie stelde heeft 147 melkveebedrijven waar in 2021 bij een controle onvolkomenheden werden vastgesteld in 2022 en 2023 opnieuw geïnspecteerd. Daarbij werden bij 103 bedrijven nog steeds overtredingen van de regels gezien. In totaal ging het om 248 overtredingen. Het aantal varieerde van 1 tot 6 per bedrijf.

De overtredingen hadden onder meer betrekking op een onvolledige risico-inventarisatie en evaluatie, de opslag van gevaarlijke stoffen en het niet op tijd of slecht onderhouden van bedrijfsmiddelen. Dan kan het gaan om de afscherming van de aftakas van landbouwmachines of het slecht afschermen van een mestopslag. Daarnaast zijn overtredingen geconstateerd rond de deugdelijkheid van silo’s en het risico op ongevallen bij hoger gelegen opslagplaatsen.