Vernieuwing van Handelsregister met oog op meer privacy voor ondernemers

11-05-2024 JOURE – Het doel van het Handelregister van de Kamer van Koophandel is dat mensen kunnen nagaan met wie zij zaken doen. Via dit openbare register kan iedereen de gegevens van zakenpartners controleren. Dat biedt rechtszekerheid in het economische verkeer. Tegelijkertijd moeten de in het Handelsregister opgenomen persoonsgegevens voldoende worden beschermd. De Kamer van Koophandel en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat treffen maatregelen om het evenwicht tussen die belangen bij te stellen. Dat schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Handelsregister bevat informatie over alle bedrijven, rechtspersonen en organisaties die economisch actief zijn, waardoor het mogelijk is om betrouwbaar zaken te doen. Van contact- en adresgegevens tot essentiële informatie zoals tekenbevoegdheid en de status van eventuele faillissementen. De dienstverlening van het Handelsregister is de afgelopen jaren gefinancierd door onder andere het tegen betaling beschikbaar stellen van deze gegevens. 

De afgelopen jaren kregen ingeschreven ondernemers meer last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens. Gegevens die bij wet verplicht openbaar zijn worden bijvoorbeeld gebruikt voor marketingdoeleinden, terwijl daar geen toestemming voor is gegeven. Adresgegevens van individuen worden op internet gepubliceerd  en vooral zelfstandige ondernemers hebben online en fysiek last van dreigende situaties. Om deze problemen tegen te gaan en te zorgen dat het Handelsregister mee blijft gaan met de tijd, wordt een aantal zaken verbeterd:  

Ondernemers die ingeschreven staan kunnen voor een jaarlijkse bijdrage volop van de handelsregisterfuncties zoals uittreksels gebruik maken. Het verdienmodel van ongewenst datagebruik door derden valt hierdoor weg. Een belangrijk onderdeel is de wijziging in de financiering van het Handelsregister. Ondernemers die ingeschreven staan gaan hier een vaste bijdrage per jaar voor betalen. Deze regelgeving wordt momenteel ter consultatie openbaar gemaakt zodat iedereen daarop zijn zienswijze kan geven. 

Het verbod op het gebruik van handelsregistergegevens voor direct marketingdoeleinden wordt opgenomen in een tweede wetsvoorstel dat staat gepland voor komend jaar. Deze aanpassing gaat helpen tegen de hinderlijke praktijk van ongevraagde acquisitietelefoontjes bij veel ondernemers. Naast deze maatregelen zal de controle van de gegevens door de Kamer van Koophandel worden aangescherpt.  De planning is voor eind 2025 zoveel mogelijk maatregelen doorgevoerd te hebben.