Burgerinitiatief en bouwstichting FEME zwaar teleurgesteld

08-05-2024 BAKHUIZEN – Het doel van de stichting was om betaalbare (sociale huur) woningen met zorg te bouwen in Bakhuizen. Het initiatief startte in 2018 vanuit de zorgcoöperatie Dorpshulp in Bakhuizen.

In 2020 werd de stichting FEME (Foar Elkoar Mei Elkoar) opgericht, na het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, waaruit de noodzaak, vraag en behoefte aan zorgwoningen in Bakhuizen zeer duidelijk werd. Beschikbare bouwgrond op een mooie en geschikte locatie in het centrum van Bakhuizen werd aangeschaft. Vanuit de gemeente werd in eerste instantie enthousiast gereageerd met name door de toenmalige wethouder Ruimtelijke ordening en Wonen.

Werkendeweg verliep de samenwerking met de betrokken ambtenaren echter steeds moeizamer. De bureaucratische, juridische benadering en instelling vanuit de gemeente werkte in het verder ontwikkelen van het burgerinitiatief eerder tegen dan mee. Er was geen sprake van samen de schouders eronder zetten om het plan te ontwikkelen. De trage werkwijze en het gebrek aan samenwerking vanuit de gemeente De Fryske Marren heeft uiteindelijk het initiatief de kop gekost.

Om de kans van slagen van het project te vergroten en toch uit te kunnen voeren is door FEME ook gezocht naar samenwerking met de woningcorporatie Dynhus. Helaas is hun aanvankelijke positieve reactie inmiddels gewijzigd. Dynhus heeft van het plan en de samenwerking afgezien na afkeuring van de ingediende plannen door Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem.

In deze tijd waarin de vraag naar woningen voor ouderen enorm is, en de combinatie met zorg essentieel, is het onvoorstelbaar dat ons initiatief zonder commerciële bijbedoelingen of eigenbelang zo door bovengenoemde partijen is getorpedeerd.

Stichting FEME ziet geen andere keuze meer dan de handdoek in de ring te gooien. Tot ons grote verdriet moeten wij de inwoners van Bakhuizen en omstreken, die hun oude dag graag in hun geliefde dorp en omgeving wilden blijven wonen, teleurstellen. De bouwgrond wordt verkocht en de stichting geliquideerd.